Al-Hadis

Ilmu bila tidak diamalkan Bererti ilmu itu telah diangkat.

             Daripada Abu Darda r.a berkata: Pada suatu masa kami bersama Rasulullah saw, lalu Baginda mengangkatkan pandangannya ke langit, kemudian Baginda bersabda: “Inilah masanya ilmu itu dicabut daripada manusia sehingga mereka sudah tidak dapat lagi untuk menahannya”. Maka berkata Ziyad Bin Labid al-Anshari r.a: “Bagaimana ilmu itu dicabut dari kalangan kami sedangkan kami masih membaca Al-Quran. Demi Allah, kami akan sentiasa membaca Al-Quran dan mengajarkannya kepada anak-anak kami dan isteri-isteri kami”. Lalu Baginda bersabda: “ Celakalah ibumu (kerana kehilangan kamu) wahai Ziyad! Aku sebenarnya menganggap engkau dari kalangan ulama di negeri Madinah ini. Cubalah lihat! Ini Kitab Taurat yang ada di kalangan orang-orang yahudi. Dan ini kitab Injil yang ada di kalanganorang-orang nasrani. Apakah kitab yang ada dikalangan mereka itu telah member faedah kepada mereka?”
Berkata Jubair r.a: lalu aku dating menemui Ubadah bi Shamit r.a dan aku berkata kepadanya :” Apakah engkau pernah mendengar apa yang diriwayatkan oleh Abu Darda seperti yang tersebut pada hadis tadi?. Maka Ubadah berkata : “Benar apa yang dikatakan oleh Abu Darda itu. Dan kalau engakau mahu, maka aku akan ceritakan kepadamu akan ilmu yang pertama diangkat dari manusia! Ilmu yang pertama sekali diangkat daripada manusia itu ialah khusyuk( dalam sembahyang). Barangkali engkau masuk ke dalam sebuah masjid yang besar maka engkau tidak mendapati dari sekian banyak orang yang hadir didalamnya itu akan seorang lelaki yang khusyuk dalam sembahyangnya”. Barangkali engkau masuk ke dalam sebuah masjid yang besar maka engkau tidak mendapati dari sekian banyak orang yang hadir di dalamnya itu akan seorang lelaki yang khusyuk dalam sembahyangnya”.
H.R Tirmidzi

Keterangan:
Tujuan dari belajar ilmu itu ialah untuk diamalkan, bukan hanya semata-mata hendak menghiasi diri supaya dikatakan ia orang alim atau ia sebagai pelajar agama. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti kata pepatah “seperti pohon yang tidak berbuah”. Ya, kalau pohon tidak berbuah ditebang sahaja dan seterusnya dijadikan kayu bakar di dapur. Ertinya orang alim dan orang yang belajar ilmu agama, yang tidak mangamalkan akan disiksa di dalam api neraka.
Na’uzdu billah min dzalik. 


Apa gunanya kitab yang  bersusun  di dalam almari kalau isi dan kandungannya tidak ada dalam amalan harian. Apa gunanya kita bersusah payah mengajar dan belajar ilmu kalau tidak diamalkan. Oleh itu, sewaktu kita belajar hendaklah kita berniat bahawa kita belajar ilmu ini untuk diamalkan dalam sehari-hari. Jadi kewajipan mengamalkan ilmu ini merupakan tuntutan paling wajib keatas semua orang alim yang bertugas sebagai guru dan ke atas semua orang yang bertugas sebagai guru dan ke atas sekalian orang yang belajar ilmu. 
Sampaikanlah Ilmu Walaupun Hanya Sedikit

Daripada Abdullah Bin Amar Bin ‘Ash r.a berkata:Rasulullah saw bersabda: “Sampaikanlah apa yang kamu dengar daripadaku walaupun satu ayat. Dan sampaikan daripada apa yang kamu dengar daripada Bani Israel, maka tidak mengapa yang demikian itu. Dan barangsiapa secara sengaja berbohong atas namaku maka hendaklah menyediakan dirinya masuk neraka”
H.R Bukhari dan Tirmidzi

Keterangan:
Untuk menjadi ulama besar itu susah sekali. Alhamdulillah, sedikit ilmu yang telah diberi oleh Allah kepada kita hendaklah diamalkan, dan ilmu yang sedikit yang telah kita amalkan tadi hendaklah pula kita sampaikan kepada orang lain.

Misalnya kita yang sudah mengerti membaca surah al-Fatihah dengan baik, maka kita dapat menggunakannya dalam sembahyang kita, dan kita sebenarnya sudah dapat mengajarkannya kepada orang lain yang belum dapat membaca al-Fatihah dengan baik. Kita disuruh menyampaikan ilmu yang telah kita miliki walaupun hanya sedikit.
Kemudian masalah riwayat dari BaniIsrail (Israiliyat), yang berisi kisah-kisah Bani Israil, maka yang mana yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama kita maka boleh menyebutkannya kepada orang lain. Tapi seandainya kisah-kisah Israiliyat itu bertentangan dengan agama kita maka tidak boleh kita menceritakan kepada orang lain.
Disini juga disebut ancaman ke atas orang yang dengan sengaja berbohong atas nama Rasulullah saw, iaitu mengatakan hadis sesuatu yang diyakininya bukan hadis Rasulullah saw.Maka orang ini diancam dengan masuk neraka seandainya dia tidak bertaubat kepada Allah Taala,Gratisan Musik
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...